Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku

Evidenca zadev, ki jih obravnava IP, v katerih se izda odločba o prekršku. Namen je učinkovito vodenje postopkov, statistično poročanje in evidenca zadev. Evidenca vsebuje naslednje podatke: Osebno ime, EMŠO (če je storilec tujec, namesto EMŠO njegovi rojstni podatki), naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo, prekršek, ki ga je storil storilec (pravna opredelitev), številka in datum izdanega plačilnega naloga, izrečena sankcija, številka zadeve. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Informacijski pooblaščenec

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 08. 03. 2019
Ključne besede odločba o prekršku, prekršek, varstvo osebnih podatkov
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2005-01-5005, 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP)
Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja tedensko
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.