Vprašanja in pobude državnih svetnikov in državnih svetnic

V tej zbirki se nahajajo vsa vprašanja in pobude, ki jih državni svetniki naslovijo na različne institucije v državi. Vprašanja in pobude so prikazane pri vsakem državnem svetniku posebej, prav tako pa so poleg tudi odgovori institucij in vsa dodatna korespondenca vezana na vprašanje ali pobudo. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “vprašanja in pobude državnih svetnikov”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata RDFa, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 05/02/2023
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 05/02/2023
Naslov URL http://www.ds-rs.si/delo-ds/e-porocevalec-ds/vprasanja-pobude-odgovori
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka