Zbirka podatkov o energetski bilanci trdnih goriv

Zbirka vsebuje podatke iz energetske bilance trdnih goriv (domača proizvodnja, uvozu, izvoz, oskrba z energijo, transformacija in končna poraba) na nacionalnem nivoju Slovenije po vrsti vira (lignit, rjavi premog, črni premog in antracit, koks) na nacionalnem nivoju Slovenije. Enota: 1000 t, TJ Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2015

asp
Izkop in energija izkopanega premoga, (1000 t, TJ), Slovenija, letno
31/12/2015

2010

asp
Energetska bilanca trdnih goriv (1000 t, TJ), Slovenija, letno
31/12/2010

Dodatne povezave (2)

html
Portal Energetika
html
Ministrstvo za infrastrukturo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede energetika, energetska bilanca, koks, lignit, premog
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538, 2010-01-3351
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Zakon o rudarstvu (ZRud-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1. 1. 1947 - 31. 12. 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/energija-v-sloveniji/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.