Zbirka podatkov o izdanih potrdilih o izpolnjevanju pogojev za opravljanje reguliranih poklicev na področju vzgoje in izobraževanja

Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), spol, datum rojstva (dan, mesec, leto), kraj rojstva (naselje, država), prebivališče (stalno, začasno; naselje, ulica, hišna številka), izobrazba (stopnja in smer izobrazbe na posameznih nivojih, strokovni naslov, vrsta, izdajatelj in številka javne listine, ki to dokazuje), nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (ime programa, izdajatelj in številka javne listine, ki to dokazuje), podatki o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, podatki o delovnih izkušnjah izven vzgoje in izobraževanja, status potrdila. Podatki se nanašajo na vlagatelje in potencialne vlagatelje vloge za postopek vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev v Evropski uniji. Podatki služijo kot dokazilo v postopku vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev v Evropski uniji. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “MIZŠ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 28/01/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/
Naslov URL http://www.mizs.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka