103 ogledov
Všečkaj

Zbirka podatkov o porabi električne energije končnih odjemalcev v Sloveniji

Zbirka vsebuje podatke o porabi električne energije končnih odjemalcev električne energije na maloprodajnem trgu v Sloveniji za gospodinjski in negospodinjski odjem po standardnih statističnih porabniških skupinah. Porabniške skupine so definirane glede na interval letne porabe električne energije v skladu z evropsko metodologijo za statistiko cen električne energije in zemeljskega plina (Uredba EU 2016/1952). Podatki predstavljajo fakturirane količine letno prodane električne energije končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu v Sloveniji. Enota: MWh. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Poraba električne energije končnih odjemalcev gospodinjskega odjema (MWh), Slovenija, letno”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
ASP
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 19/08/2020
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Connection error: HTTPSConnectionPool(host='www.www.energetika-portal.si', port=443): Max retries exceeded with url: //pxweb/Dialog/varval.asp?ma=Odjem_EE-GO&tit=Poraba+elektri%26%23269%3Bne+energije+kon%26%23269%3Bnih+odjemalcev+gospodinjskega+odjema+(MWh)%2C+Slovenija%2C+letno&path=../../uploads/tx_pxwebdatabase/&lang=1&pagePath=Statisti%26%23269%3Bna+podro%26%23269%3Bja/Elektri%26%23269%3Bna+energija+-+koli%26%23269%3Bine/Poraba+elektri%26%23269%3Bne+energije+kon%26%23269%3Bnih+odjemalcev+gospodinjskega+odjema+(MWh)%2C+Slovenija%2C+letno (Caused by ProxyError('Cannot connect to proxy.', error('Tunnel connection failed: 503 Service Unavailable',)))
  • Zadnji pregled: 07/10/2022
Naslov URL http://www.energetika-portal.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=Odjem_EE-GO&tit=Poraba+elektri%26%23269%3Bne+energije+kon%26%23269%3Bnih+odjemalcev+gospodinjskega+odjema+(MWh)%2C+Slovenija%2C+letno&path=../../uploads/tx_pxwebdatabase/&lang=1&pagePath=Statisti%26%23269%3Bna+podro%26%23269%3Bja/Elektri%26%23269%3Bna+energija+-+koli%26%23269%3Bine/Poraba+elektri%26%23269%3Bne+energije+kon%26%23269%3Bnih+odjemalcev+gospodinjskega+odjema+(MWh)%2C+Slovenija%2C+letno
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka