Zbirka podatkov o štipendistih

Zbirka vsebuje naslednje podatke: Osebno ime (ime, priimek), EMŠO, davčna številka, spol, datum (dan, mesec, leto), kraj rojstva (naselje, država), državljanstvo, prebivališče (stalno, začasno; občina, naselje, ulica, hišna številka), zavod izobraževanja, študijski program, stopnja izobraževanja, letnik začetka izobraževanja, letnik izobraževanja, podatki o vzdrževalcih (status, število članov v gospodinjstvu), prebivališče v času študija, vrsta štipendije, status izobraževanja, študijski uspeh, banka, številka bančnega računa, podatki o vozovnici, veljavnost pogodbe, zavod, za katerega je štipendiran, podatki o štipendiji (število točk glede na kriterije, višina štipendije), datum zaključka študija, zaposlitev (ime in sedež zavoda prve zaposlitve, datum prve zaposlitve). Podatki se nanašajo na štipendiste kadrovskih štipendij ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Podatki se zbirajo za namen uveljavljanja pravice do opravljanja štipendije. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede štipendija za izobraževanje
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1996-01-0567, 2004-01-3836, 1994-01-2692
Pravna podlaga - nazivi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.