Zbirka podatkov o študijskih pomočeh

Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), EMŠO, davčna številka, spol, datum rojstva (dan, mesec, leto), prebivališče (stalno, začasno; občina, naselje, ulica, hišna številka), zaposlitev (ime in sedež zavoda, delovno mesto, telefonska številka), zavod izobraževanja, študijski program, letnik izobraževanja, zaključek letnika izobraževanja, študijski uspeh, podatki o višini šolnine, banka, številka bančnega računa, podatki o študijski pomoči (višina študijske pomoči), ki se nanašajo na prejemnike študijske pomoči. Podatki se zbirajo zaradi uveljavljanja pravice do študijske pomoči. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “MIZŠ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 23/03/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/
Naslov URL http://www.mizs.gov.si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka