Zbirka podatkov o subvencijah v energetiki

Zbirka vsebuje podatke glede: • subvencionirane proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (podporna shema OVE + SPTE) – proizvedena energija (kWh) in izplačana sredstva za podpore (EUR), • subvencionirana proizvodnja električne energije iz domačih virov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo – proizvedena energija (GWh) in znesek pomoči (SIT; EUR). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2018

html
Subvencije v energetiki
31/12/2018

2012

asp
Subvencionirana proizvodnja električne energije iz domačih virov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo, Slovenija, letno
31/12/2012

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 16. 03. 2020
Ključne besede energetika, obnovljiva energija, obnovljivi viri, oskrba z energijo
Področje Energetika
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1. 1. 2001 - 31. 12. 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/dokumenti/poslovna-porocila/poslovanje-druzb-elektrogospodarstva-in-premogovnistva/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.