94 ogledov
Všečkaj

Zbirka podatkov o subvencijah v energetiki

Zbirka vsebuje podatke glede: • subvencionirane proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (podporna shema OVE + SPTE) – proizvedena energija (kWh) in izplačana sredstva za podpore (EUR), • subvencionirana proizvodnja električne energije iz domačih virov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo – proizvedena energija (GWh) in znesek pomoči (SIT; EUR). Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Subvencionirana proizvodnja električne energije iz domačih virov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo, Slovenija, letno”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
ASP
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 07/10/2022
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Connection error: HTTPSConnectionPool(host='www.www.energetika-portal.si', port=443): Max retries exceeded with url: //pxweb/Dialog/varval.asp?ma=DP_TET_2001-2012&tit=Subvencionirana+proizvodnja+elektri%26%23269%3Bne+energije+iz+doma%26%23269%3Bih+virov+za+zagotavljanje+zanesljive+oskrbe+z+elektri%26%23269%3Bno+energijo%2C+Slovenija%2C+letno&path=../../uploads/tx_pxwebdatabase/&lang=1&pagePath=Statisti%26%23269%3Bna+podro%26%23269%3Bja/Subvencije+v+energetiki/Subvencionirana+proizvodnja+elektri%26%23269%3Bne+energije+iz+doma%26%23269%3Bih+virov+za+zagotavljanje+zanesljive+oskrbe+z+elektri%26%23269%3Bno+energijo%2C+Slovenija%2C+letno (Caused by ProxyError('Cannot connect to proxy.', error('Tunnel connection failed: 503 Service Unavailable',)))
  • Zadnji pregled: 07/10/2022
Naslov URL http://www.energetika-portal.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=DP_TET_2001-2012&tit=Subvencionirana+proizvodnja+elektri%26%23269%3Bne+energije+iz+doma%26%23269%3Bih+virov+za+zagotavljanje+zanesljive+oskrbe+z+elektri%26%23269%3Bno+energijo%2C+Slovenija%2C+letno&path=../../uploads/tx_pxwebdatabase/&lang=1&pagePath=Statisti%26%23269%3Bna+podro%26%23269%3Bja/Subvencije+v+energetiki/Subvencionirana+proizvodnja+elektri%26%23269%3Bne+energije+iz+doma%26%23269%3Bih+virov+za+zagotavljanje+zanesljive+oskrbe+z+elektri%26%23269%3Bno+energijo%2C+Slovenija%2C+letno
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka