122 ogledov

Zbirka podatkov o tržnih deležih dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu v Sloveniji

Zbirka vsebuje podatke o realiziranih tržnih deležih dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu električne energije v Sloveniji glede na prodano električno energijo končnim odjemalcem gospodinjskega in ostalega odjema na letnem nivoju. Enota: %. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2018

asp
Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu (%), Slovenija, letno
31/12/2018
asp
Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu gospodinjskega odjema (%), Slovenija, letno
31/12/2018

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 20. 03. 2020
Ključne besede električna energija, energetika, oskrba z električno energijo
Področje Energetika
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1. 1. 2003 - 31. 12. 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/dokumenti/poslovna-porocila/poslovanje-druzb-elektrogospodarstva-in-premogovnistva/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.