Zbirka podatkov o udeležencih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), vzgojno-izobraževalni zavod zaposlitve (ime, sedež), delovno mesto, podatki o rezultatu udeležbe, davčna številka, e-naslov, dosje (podatki o programih, ki se jih je udeležil, kdo je bil izvajalec programa, v katerem šol. letu, datum in kraj izpeljave programa, datum prijave, status prijave (glede prisotnosti), številka potrdila, datum potrdila, število točk). Podatki se nanašajo na udeležence programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Podatki so namenjeni poročanju oziroma evalvaciji nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede izobraževanje odraslih, poklicno usmerjanje, šolanje
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2004-01-3836, 2017-01-1813
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.