211 ogledov
Všečkaj

Zbirka prostorskih aktov

V zbirki prostorskih aktov se vodijo in vzdržujejo podatki o pravnem stanju v prostoru na podlagi prostorskih aktov vključno s podatki, ki nastanejo v postopkih njihove priprave. Zbirka prostorskih aktov vsebuje tudi podatke o območjih prostorskih aktov ter podatke o namenski rabi prostora iz občinskih prostorskih aktov. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 02. 02. 2021
Ključne besede Namenska raba prostora, Namenska raba tal, Območja prostorskih aktov, Prostorski akti
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Pri nadaljnjih uporabah storitev ali podatkov prenesenih preko storitev v okviru javnega spletnega mesta PIS je treba navesti vir in sicer na način: "Ministrstvo za okolje in prostor, Prostorski informacijski sistem, navedba storitve, vrsta podatka, datum prenosa podatka oz. uporabe storitve".
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-2915
Pravna podlaga - nazivi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 02/02/2021 00:20
Datum metapodatkov 1. 2. 2021
GUID zunanjega zajema e86aa14c-934c-4e47-96c5-897225e1d1f6
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa Intellectual property
Koordinate z.š.: 46.9° do 45.4°
z.d.: 13.3° do 16.7°
Datum referenciranja zbirke 16. 9. 2016 (Datum objave), 1. 6. 2015 (Datum nastanka), 8. 5. 2018 (Datum objave)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.