112 ogledov

Zbirka rokopisov, SI AS 1073

Rokopisno in v manjši meri tiskano arhivsko gradivo, večinoma vezano (rokopisne knjige). Gradivo zbirke časovno zajema obdobje od 9. do 20. stoletja. Osnovni podatki o zbirki so dostopni na spletu Arhiva RS. Del zbirke je digitaliziran in dostopen v čitalnici Arhiva RS. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2013

html
Zbirka rokopisov, AS 1073
31/12/2013

Dodatne povezave (1)

html
splet Arhiva RS

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2017
Posodobljeno na OPSI 04. 04. 2022
Ključne besede arhiv, kulturna dediščina, zgodovina
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-3721, 2006-01-1229
Pravna podlaga - nazivi Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 1. 1. 1000 - 31. 12. 1999
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.