Zbirka urbarjev AS 1974

Zbirka zajema urbarje in urbarialne registre od srede 14. do srede 19. stoletja. Urbarji so v osnovi popisi zemljiške posesti ter z njo povezanih dohodkov in pravic. Izraz "urbar" se izvorno nanaša na donos od zemlje, predvsem na pridelek. Del tega je pripadal zemljiškemu gospodu kot gospodarju zemljišča, na katerem sta živela in se z obdelovanjem zemlje preživljala kmet podložnik in njegova družina. Življenjska doba urbarjev je povezana z obstojem fevdalnega družbenega reda. Prvi zapisi urbarialne narave so izpričani v 6. oziroma 7. stoletju, nastanek najmlajših tovrstnih zapisov pa sega v 19. stoletje. V avstrijskih deželah je obdobje urbarjev izzvenelo z zemljiško odvezo leta 1848. Besedilni opis zbirke je v slovenskem jeziku, digitalizirani urbarji pa so v nemški ter delno latinskem in italijanskem jeziku. Nekateri vsebujejo tudi posamezne slovenske besede." Zbirka je digitalizirana. Digitizati se nahajajo na: "Zbirka urbarjev SI AS 1074 - tektonika arhiva", v spodjem delu besedilnega opisa se nahajajo PDF datoteke, ki jih je mogoče prenesti. Digitizate z boljšo resolucijo, za potrebe objave lahko dobite po naročilu v čitalnici arhiva: ars.citalnica@gov.si. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

html
Zbirka urbarjev AS 1974
pdf
Zbirka urbarjev AS 1974, arhivski popis
pdf
Zbirka urbarjev AS 1974 - tektonika arhiva

Dodatne povezave (1)

html
splet Arhiva RS

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 30. 03. 2022
Posodobljeno na OPSI 10. 05. 2022
Ključne besede arhiv, gospodarstvo, kulturna dediščina, zgodovina
Področje Gospodarstvo
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Nemščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-3721, 2006-1-1229
Pravna podlaga - nazivi Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Predpis s tem SOP ni bil najden
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 1. 1. 1350 - 1. 1. 1850
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.