Zbirni centri na območju občine Hoče-Slivnica

Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Občani lahko tja prinašajo različne vrste ločeno zbranih odpadkov. Njihovo oddajanje je v glavnem brezplačno, oddajo nekaterih vrst pa se zaračunava skladno s cenikom. Zbirni centri so namenjeni tudi manjšim pravnim subjektom, vendar le če so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. V zbirnih centrih se lahko odda: • papir in karton, vključno z embalažo iz papirja in kartona, • različne vrste stekla, vključno z embalažo iz stekla, • različno odpadno embalažo (plastično, kovinsko, sestavljeno, stiropor), • les, vključno z embalažo iz lesa, • plastiko, kovine, folije, • zeleni vrtni odpad (obrezi dreves in grmičevja, pokošena trava), • kosovne odpadke, • električno in elektronsko opremo, • oblačila, tekstil, • odpadna jedilna olja, • nevarne odpadke iz gospodinjstev, • gradbene odpadke iz gospodinjstev (beton, opeka, ploščice, keramika...). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

wms
Zbirni centri na območju občin Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače - Fram, Ruše in Starše

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 05. 2021
Posodobljeno na OPSI 01. 12. 2021
Ključne besede Komunala, Komunalne in javne storitve, Odpadki, Zbirni centri
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 01/12/2021 00:20
Datum metapodatkov 30. 11. 2021
GUID zunanjega zajema 3deb58f0-c9bb-4e1a-8428-96246d0b1d06
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Koordinate z.š.: 46.67753° do 46.4076°
z.d.: 15.39708° do 15.82019°
Datum referenciranja zbirke 2021-05-03T00:00:00 (Datum zadnje spremembe), 2021-05-03T00:00:00 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.