20664 ogledov

Zemljiški kataster

Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. Zemljiški kataster je sestavljen iz zadnjih vpisanih podatkov o zemljiščih ter iz zbirke listin in podatkov, ki omogočajo historični pregled sprememb. V zbirki listin so elaborati in druge listine, na podlagi katerih so bili opravljeni posamezni vpisi, ter načrti in podatki, vpisani pred zadnjimi vpisanimi podatki. Zbirka listin se hrani v fizični ali elektronski obliki. Zbirka listin in podatkov se hrani trajno. Osnovna enota zemljiškega katastra je zemljiška parcela (v nadaljnjem besedilu: parcela), to je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine, ter je v zemljiškem katastru evidentirano z mejo in označeno z identifikacijsko oznako. V zemljiškem katastru se vodijo naslednji podatki: identifikacijska oznaka parcele; meja; površina; lastnik; upravljavec; dejanska raba; zemljišče pod stavbo; boniteta zemljišča. V zemljiškem katastru se vodijo tudi podatki, potrebni za povezavo z registrom prostorskih enot, katastrom stavb in zemljiško knjigo. Geodetski operativi služijo podatki pri geodetskih postopkih, posameznim resorjem občinske in državne uprave pa kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture, itd. Državni koordinatni sistem je D96, prečna Mercatorjeva projekcija. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Vir na portalu INSPIRE”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 02/12/2023
Naslov URL https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/metadata/3e0b727e-49d5-4c7f-835b-823c5392a307
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka