MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

64
 

Priljubljene zbirke

Javni sektor
Pregled novosti knjig in člankov knjižnice MNZ   65 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Pregled novosti je namenjen obveščanju uporabnikov o novitetah v specialni knjižnici MNZ Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj za iznos in vnos orožja posameznika   40 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih dovoljenj za iznos in vnos orožja posamezniku je zbir podatkov o dovoljenjih, izdanih za vnos ali iznos orožja posamezniku zaradi nabave ali prodaje posameznega kosa... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka osebnih podatkov o prosilcih in osebah z začasno zaščito   39 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za namene izvrševanja določb Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb zbira in obdeluje določene osnovne osebne podatke osebah z začasno... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje   35 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje tujcev se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ.... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o odvzetem, zaseženem, izgubljenem in najdenem orožju in orožnih listinah   33 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o odvzetem, zaseženem, izgubljenem in najdenem orožju in orožnih listinah je zbir podatkov o statusu orožja in orožnih listinah, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o odločitvah in izplačilih denarne odškodnine   26 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o odločitvah in izplačilih denarne odškodnine se vodi v Registru tujcev. Podatki v zbirki se nanašajo na osebe, ki so uveljavljale denarno odškodnino v upravnem in sodnem... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka osebnih podatkov o osebah z začasno zaščito   18 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V zbirki osebnih podatkov o osebah z začasno zaščito se vodijo evidence o osebah z začasno zaščito. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca listin izdanih na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti   16 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V evidenci izdanih listin se vodijo evidence o izdanih izkaznicah prosilca za mednarodno zaščito, dovoljenj za prebivanje, potnih listov za begunca ter potnih listov tujca za osebe s... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita   99 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za namene izvrševanja določb Zakona o mednarodni zaščiti zbira in obdeluje določene osnovne osebne podatke osebah z mednarodno zaščito v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Veljavna dovoljenja za prebivanje   97 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Statistični podatki o tujcih v Republiki Sloveniji - veljavna dovoljenja za prebivanje državljanov tretjih držav in veljavna dovoljenja za prebivanje državljanov evropskega gospodarskega... Nadaljujte z branjem ...
XLS