MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

97
 

Priljubljene zbirke

Okolje in prostor
Podnebne spremembe: Rezultati, odkloni osnovnih spremenljivk za 30-letna obdobja in sedanje stanje   95 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Zbirka vsebuje rezultate analiz osnovnih spremenljivk regionalnih podnebnih modelov nad Slovenijo do konca 21. stoletja v ločljivostih 0,125° in 1 km. Podana so 30-letna povprečja... Nadaljujte z branjem ...
ZIP
 
Okolje in prostor
Podnebne spremembe: Projekcije višine padavin, dnevni podatki, scenarij RCP2.6, ločljivost 0,125°   88 ogledov 4
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Zbirka vsebuje časovno vrsto dnevnih podatkov podnebnih projekcij višine padavin v obdobju 1981–2100 za scenarij izpustov toplogrednih plinov RCP2.6 nad Slovenijo v pravilni mreži,... Nadaljujte z branjem ...
NetCDF
 
Okolje in prostor
Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012   77 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Gre za bazo pokrovnosti tal za leto 2012. Baza podatkov CLC 2012 predstavlja pokrovnost tal za leto 2012. CLC 2012 je kombinacija revidirane baze za leto 2006 in baze sprememb med letoma... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi zdravili   58 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o skupnih načrtih ravnanja z odpadnimi zdravili, v okviru katerih veletrgovci z zdravili zagotavljajo prevzemanje ter nadaljnje ravnanje z odpadnimi zdravili.... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Evidenca oseb ki so izdelale poročilo o vplivih na okolje in pravnomočnih okoljevarstvenih soglasij   55 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o pravnih osebah, ki so izdelale poročila o vplivih na okolje in sicer vsebuje: 1. firmo in sedež osebe, 2. datum začetka postopka presoje vplivov na okolje... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Povprečna letna temperatura zraka 1971- 2000   46 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Prostorski prikaz povprečne letne temperature zraka v Slovenijji; povprečje je za obdobje 1971-2000. Vrednosti so v °C. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Podnebne spremembe: Projekcije povprečne temperature, dnevni podatki, scenarij RCP2.6, ločljivost 0,125°   45 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Zbirka vsebuje časovno vrsto dnevnih podatkov podnebnih projekcij temperature zraka na dveh metrih v obdobju 1981–2100 za scenarij izpustov toplogrednih plinov RCP2.6 nad Slovenijo v... Nadaljujte z branjem ...
NetCDF
 
Okolje in prostor
Občutljiva območja zaradi kopalnih voda   15 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Podatkovni niz prikazuje občutljiva območja zaradi kopalnih voda po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07). Z uredbo... Nadaljujte z branjem ...
HTML