MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

97
 

Priljubljene zbirke

Okolje in prostor
Evidenca o izvajalcih usposabljanja   51 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o izvajalcih usposabljanja za serviserje klima naprav, naprav za hlajenje, toplotnih črpalk, gasilnih sistemov, električnih stikalnih mehanizmov in... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Podnebne spremembe: Projekcije povprečne temperature, dnevni podatki, scenarij RCP4.5, ločljivost 0,125°   46 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Zbirka vsebuje časovno vrsto dnevnih podatkov podnebnih projekcij temperature zraka na dveh metrih v obdobju 1981–2100 za scenarij izpustov toplogrednih plinov RCP4.5 nad Slovenijo v... Nadaljujte z branjem ...
NetCDF
 
Okolje in prostor
EVIDENCA NAČRTOV RAVNANJA Z ODPADNIMI AVTOMOBILSKIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI   45 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o načrtih in skupnih načrtih ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, v okviru katerih proizvajalci avtomobilskih baterij in... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije   42 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Podatkovni niz prikazuje prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Seznam pooblaščencev za izvajanje seizmološkega monitoringa   42 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V zbirki so zbrani podatki o pooblaščenih inštitucijah, ki izvajajo opazovanje seizmičnosti na območju velikih pregrad v Sloveniji. Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Evidenca proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nevarne snovi   40 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o osebah, ki dajejo v promet fitofarmacevtska sredstva. Evidenca poleg osnovnih podatkov o proizvajalcu, pridobitelju in uvozniku fitofarmacevtskih sredstev... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Državna mreža potresnih opazovalnic   34 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Opazovalnice državne mreže so namenjene beleženju potresov. Podatki iz opazovalnic se zbirajo in obdelujejo v središču za obdelavo podatkov na Agenciji RS za okolje, Uradu za seizmologijo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
EVIDENCA OSEB, KI IZVAJAJO DEKONTAMINACIJO PCB NAPRAV in imajo okoljevarstveno dovoljenje za ODSTRANJEVANJE ODPADKOV   33 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki oseb, ki izvajajo dejavnost odstranjevanja polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB) na podlagi veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja. V... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
EVIDENCA PCB NAPRAV (naprave z več kot 5 dm3 PCB)   33 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o napravah, ki vsebujejo več kot 5 dm3 PCB. V evidenci so poleg osnovnih podatkov o lastnikih teh naprav naveden še datum prijave naprave in količino PCB v... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Okolje in prostor
Hidrološke meritve na površinskih vodah   33 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Evidenca obsega seznam merilnih mest v mreži državnega monitoringa (ARSO) za spremljanje hidroloških meritev na površinskih vodah. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Podnebne spremembe: Projekcije višine padavin, dnevni podatki, scenarij RCP8.5, ločljivost 0,125°   32 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - Zbirka vsebuje časovno vrsto dnevnih podatkov podnebnih projekcij višine padavin v obdobju 1981–2100 za scenarij izpustov toplogrednih plinov RCP8.5 nad Slovenijo v pravilni mreži,... Nadaljujte z branjem ...
NetCDF
 
Okolje in prostor
Evidenca načrtov prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora   29 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE - V evidenci so zbrani podatki o upravljavcih pristanišč, za katera so bila izdana potrdila za načrte prevzema odpadkov z ladij in ostankov tovora odpadkov. Nadaljujte z branjem ...
PDF