OBČINA GORNJI GRAD

8
 

Priljubljene zbirke

Okolje in prostor
Osi občinskih cest v občini Gornji Grad   4 ogledov 0
OBČINA GORNJI GRAD - OBČINA Gornji Grad - osi občinskih cest iz ZK GJI v lasti občine Gornji Grad. Nadaljujte z branjem ...
ZIP
 
Okolje in prostor
Evidenca zelenih in javnih površin v občini Gornji Grad   8 ogledov 0
OBČINA GORNJI GRAD - OBČINA Gornji Grad - evidenca zelenih in javnih površin v upravljanju občine Gornji Grad. Nadaljujte z branjem ...
ZIP
 
Okolje in prostor
Občinski prostorski načrt v občini Gornji Grad   13 ogledov 0
OBČINA GORNJI GRAD - OBČINA Gornji Grad - namenska raba izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta občine. Nadaljujte z branjem ...
ZIP