Sociala in zaposlovanje

Tukaj najdete podatke o našem zdravju, izvajanjem zdravstvene dejavnosti, sociali, na razpolago so podatki s področja zaposlovanja, ...
Sociala in zaposlovanje
Anketa o kadrovskem potencialu 1994   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Sociala in zaposlovanje
Anketa o delovni sili, 1999/4   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Sociala in zaposlovanje
Anketa o delovni sili, 2000/1   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Sociala in zaposlovanje
Anketa o delovni sili, 2000/2   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Sociala in zaposlovanje
Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bil ugotoviti vpliv privatizacije v zdravstvu na kakovost zdravstvenih storitev. Raziskava je evalvacija z vidika uporabnikov, saj so le ti najbolj relevantni... Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Anketa o kadrovskem potencialu 1993   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Sociala in zaposlovanje
Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide, 2012   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je zasnovana na ameriškem vprašalniku. V preliminarni fazi je bila uporabljena tudi kvalitativna metodologija fokusnih skupin za poglobljeno uporabo in nadgradnjo... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Sociala in zaposlovanje
Anketa o delovni sili, 1997/4   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Sociala in zaposlovanje
Slovenski utrip 11/2014   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Osrednja tema sta bila razvoj in delo, v kar je vključeno posplošeno zaupanje, lastništvo gospodarstva, predlogi izboljšav in izobraževanje oz. selitev za bolje plačano... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Sociala in zaposlovanje
Anketa o delovni sili, 1998/4   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja... Nadaljujte z branjem ...
POR