Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Prebivalstvo in družba
Slovenska mladina in vojaški poklic 1997   4 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskovanje odnosa slovenske mladine do vojaškega poklica izhaja iz potrebe Slovenske vojske, da se seznani s pripravljenostjo za opravljanje vojaškega poklica/profesije tistega dela... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskovanje odnosa slovenske mladine do vojaškega poklica je ponovitev raziskave izpred treh leti, ko je bila močna potreba po ugotavljanju splošne zainteresiranosti za opravljanje... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Promet in infrastruktura
Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Gre za prvo izmed dveh raziskav o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani prek analize percepcije zgoščevalne takse. Termin zgoščevalna taksa (congestion charging) označuje... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Promet in infrastruktura
Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Gre za drugo (komparativno) raziskavo, ki je bila izvedena v okviru analize “Spreminjanja ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji”. Raziskava omogoča primerjanje... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Promet in infrastruktura
Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2008   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Gre za prvo izmed dveh raziskav, ki sta bili izvedeni v okviru analize “Spreminjanja ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji”. Izhodišče raziskave temelji na... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Promet in infrastruktura
Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Gre za drugo (komparativno)raziskavo o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani prek analize percepcije zgoščevalne takse. Termin zgoščevalna taksa (congestion charging)... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Znanost in tehnologija
Uporaba spletnih panelov v anketni metodologiji, 2016   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Študija je sistematični pregled, katerega cilj je oceniti (i) značilnosti spletnih panelov, ki se uporabljajo v anketni metodologiji, (ii) kakovost teh spletnih panelov, (iii)... Nadaljujte z branjem ...
TXT
XLS
 
Prebivalstvo in družba
Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava, ki se je ukvarjala s problemom družbene neenakosti pri študentih, je idejno izvirala z Ekonomske fakultete Borisa Kidriča v Ljubljani. V začetku študijskega leta 1981/82, s... Nadaljujte z branjem ...
POR