Podatki

5 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Sociala in zaposlovanje
Register občinskih stanovanj   18 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o najmeniku, nasloc stanovanja, višino najemnine in stanje (v najemu, prazno, za obnovo). Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca najemnikov grobov v občini Kanal ob Soči   17 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o plačniku (ime in priimek, naslov), številko groba, velikost in podatek o pokopališču. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči v občini Kanal ob Soči   9 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o odločbah o dodeljenih denarnih pomočeh in izrednih denarnih pomočeh v občini Kanal ob Soči. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Seznam novorojencev v občini Kanal ob Soči   7 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Seznam vsebuje podatke o vlagetelju in novorojencu, ki ima stalno bivališče v občini Kanal ob Soči in so prejemniki denarne pomoči ob rojstvu. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca oskrbovancev v domovih iz občine Kanal ob Soči   9 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o odločbah oskrbovancev v domovih za ostarele in drugih zavodih, ki so upravičeni do sofinanciranja oskrbnine s strani občine. Nadaljujte z branjem ...