OBČINA KANAL OB SOČI

17
 

Priljubljene zbirke

Energetika
Poraba električne energije večjih javnih odjemalcev v občini KANAL OB SOČI   10 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Zbirka vsebuje podatke o porabi električne energije večjih javnih odjemalcev. Struktura temelji na FIWARE strukturi. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Energetika
Poraba drugih (ne-električnih) energentov po večjih javnih odjemalcih v občini KANAL OB SOČI   9 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Zbirka vsebuje podatke o porabi energentov z izjemno električne energije, večjih javnih odjemalcev. Struktura temelji na FIWARE strukturi, ki so ji dodani podatki za druge energente. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Energetika
Vrtci in osnovne šole v občini KANAL OB SOČI   10 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Zbirka vsebuje podatke o lokaciji in osnovnih šol in vrtcev v občini. Podatki obsegajo tudi vse enote vrtcev in povezavo s sedežem vrtca. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca oskrbovancev v domovih iz občine Kanal ob Soči   8 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o odločbah oskrbovancev v domovih za ostarele in drugih zavodih, ki so upravičeni do sofinanciranja oskrbnine s strani občine. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči v občini Kanal ob Soči   9 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o odločbah o dodeljenih denarnih pomočeh in izrednih denarnih pomočeh v občini Kanal ob Soči. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Seznam novorojencev v občini Kanal ob Soči   5 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Seznam vsebuje podatke o vlagetelju in novorojencu, ki ima stalno bivališče v občini Kanal ob Soči in so prejemniki denarne pomoči ob rojstvu. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca najemnikov grobov v občini Kanal ob Soči   15 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o plačniku (ime in priimek, naslov), številko groba, velikost in podatek o pokopališču. Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Register občinskih stanovanj   15 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Evidenca vsebuje podatke o najmeniku, nasloc stanovanja, višino najemnine in stanje (v najemu, prazno, za obnovo). Nadaljujte z branjem ...
 
Promet in infrastruktura
Javna parkirna mesta v občini KANAL OB SOČI   11 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Zbirka vsebuje podatke o posameznih parkirnih mestih. Struktura temelji na FIWARE strukturi. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Javni sektor
Seznam podeljenih koncesij v občini Kanal ob Soči   11 ogledov 0
OBČINA KANAL OB SOČI - Zbirka vsebuje seznam podeljenih koncesij v občini Kanal ob Soči, podatke o koncesionarju, obdobje, kratek opis. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK