Javni sektor

126 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca uporabe prisilnih sredstev Skupne občinske uprave občin Dolenjske   5 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za potrebe izvrševanja nadzora nad izvajanjem Zakona o občinskem redarstvu, izpolnitev zakonske obveznosti, ki določa evidentiranje uporabe prisilnih sredstev. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) iz pristojnosti Mestne občine Novo mesto   5 ogledov 0
MESTNA OBČINA NOVO MESTO - Evidenca vsebuje naziv subjekta - zavezanca in njegov sedež, matično in davčno številko ter status subjekta. Evidenca je namenjena informiranju o zavezancih za informacije javnega... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca snemanih sej Občinskega sveta Občine Kamnik   4 ogledov 0
OBČINA KAMNIK - Zbirka vsebuje avdio-video posnetke sej Občinskega sveta Občine Kamnik, ki so objavljeni še 4 leta po preteku mandata. Nadaljujte z branjem ...
HTML