Izobraževanje, kultura in šport

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Alpe - Jadran regije   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Cilj je bil raziskati regionalno in nacionalno identiteto prebivalcev Koroške, Slovenije in Furlanije-Julijske krajine. Prav tako se je preverjalo, kakšen... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bilo preučevanje kakovosti (zanesljivosti in veljavnosti) merjenja značilnosti vezi v egocentričnih socialnih omrežjih. Pričakovano je bilo, da bodo bolj občutljiva... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Sociološki vidiki razvoja občine Koper   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je del večje raziskave o razvojnih trendih občine Koper. Med anketiranimi dijaki srednjih šol želi avtor na sociološki način raziskati prag tolerance in splošnega občutja... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Jugoslovenija: Slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji, 2013   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava obravnava kulturne prakse in razsežnosti ter ideološke pomene nekdanjih treh najbolj priljubljenih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji. To so Dan mladosti... Nadaljujte z branjem ...
HTML
JPEG
PDF
 
Izobraževanje. kultura in šport
Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Bistvene značilnosti družbeno prostorskega neskladja so vzroki v strukturi prostora, ki izhajajo iz neskladnosti med procesi industrializacije in urbanizacije. Za takšen sintetičen... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava je analizirala odziv javnosti na predlog preureditve Prešernovega trga v Ljubljani leta 1988. Ključno dejanje preureditve je bila predvidena postavitev vodnjaka - fontane v... Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2005/3+4   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Svetovne raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Študijski krožki 2010   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni odrasli ter s svojimi rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja. Potekajo po... Nadaljujte z branjem ...
POR
XLS