Prebivalstvo in družba

91 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Prebivalstvo in družba
Slovenska mladina in vojaški poklic 1997   4 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskovanje odnosa slovenske mladine do vojaškega poklica izhaja iz potrebe Slovenske vojske, da se seznani s pripravljenostjo za opravljanje vojaškega poklica/profesije tistega dela... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Nasilje v družini   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Osrednji namen predstavljenega projekta je analiza družinskega nasilja v Sloveniji s posebnim poudarkom na stopnji družbene tolerance v odnosu do nasilja, stopnji ozaveščenosti in... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Mladina, 2000   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je prikazati splošno podobo mlajše generacije v Sloveniji. Poudarek tokratne raziskave je na političnih stališčih in odnosu do politike ter demokracije po desetih letih od... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskovanje odnosa slovenske mladine do vojaškega poklica je ponovitev raziskave izpred treh leti, ko je bila močna potreba po ugotavljanju splošne zainteresiranosti za opravljanje... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Raba interneta v Sloveniji   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Zaradi kontinuitete podatkov je v vprašalniku večina vprašanj, ki so bila postavljena v prejšnjih dveh letih. Leta 1998 je bil vprašalnik RIS razširjen še na mnenja in ocene o namenu... Nadaljujte z branjem ...
 
Prebivalstvo in družba
Ilegalni prebežniki   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do problematike ilegalnih prebežnikov, njihov osebni odnos do tujcev na splošno kot tudi do ilegalnih prebežnikov specifično. Nadaljujte z branjem ...
 
Prebivalstvo in družba
Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Izhodišče raziskave predstavlja trditev, da moč med posameznimi javnopolitičnimi podarenami v procesih oblikovanja javnih politik ni uravnotežena. Zato je bil cilj raziskave predvsem... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Projekt sociološkega proučevanja migracij Slovencev v Nemčiji je obsegal raziskavo Zdomcev leta 1974, njim ustrezajočih Parov državljanov Slovenije, ki se niso preselili v Nemčijo in... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Medijske navade starejših (65 let in več), 2018   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bilo zbiranje podatkov o medijskih navadah starejših ljudi, starih 65 let ali več. Cilj je bil proučiti njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen popisa v letu 2002 je bil zbrati osnovne podatke o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih in stavbah tudi za najnižje teritorialne ravni in za primerjavo s prejšnjimi popisi.... Nadaljujte z branjem ...
POR