Podatki

239 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Dopustovanja   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je ugotoviti, kje bodo anketirani preživeli letošnje poletne počitnice in za koliko časa, ter kateri so razlogi za odhod v tujino. Ugotavljali pa so tudi mnenje o... Nadaljujte z branjem ...
 
Gospodarstvo
Družbena prehrana, 1981 - 1983   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - S prvo sociološko raziskavo prehrambenih navad v Sloveniji smo obravnavali predvsem dejavnike, ki vplivajo na odnos do prehranjevnja v delovnem okolju. V prvem delu smo analizirali... Nadaljujte z branjem ...
 
Prebivalstvo in družba
Ilegalni prebežniki   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do problematike ilegalnih prebežnikov, njihov osebni odnos do tujcev na splošno kot tudi do ilegalnih prebežnikov specifično. Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije v gospodarstvu, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med vodstvenimi delavci slovenskih velikih, srednjih in malih... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Izhodišče raziskave predstavlja trditev, da moč med posameznimi javnopolitičnimi podarenami v procesih oblikovanja javnih politik ni uravnotežena. Zato je bil cilj raziskave predvsem... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Promet in infrastruktura
Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Gre za prvo izmed dveh raziskav o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani prek analize percepcije zgoščevalne takse. Termin zgoščevalna taksa (congestion charging) označuje... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Promet in infrastruktura
Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2012   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Gre za drugo (komparativno) raziskavo, ki je bila izvedena v okviru analize “Spreminjanja ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji”. Raziskava omogoča primerjanje... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Prebivalstvo in družba
Sociološki vidiki migracij slovenskih delavcev v ZR Nemčijo   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Projekt sociološkega proučevanja migracij Slovencev v Nemčiji je obsegal raziskavo Zdomcev leta 1974, njim ustrezajočih Parov državljanov Slovenije, ki se niso preselili v Nemčijo in... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Medijske navade starejših (65 let in več), 2018   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bilo zbiranje podatkov o medijskih navadah starejših ljudi, starih 65 let ali več. Cilj je bil proučiti njihovo sposobnost kritičnega vrednotenja informacij... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Prebivalstvo in družba
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002   1 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen popisa v letu 2002 je bil zbrati osnovne podatke o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih in stavbah tudi za najnižje teritorialne ravni in za primerjavo s prejšnjimi popisi.... Nadaljujte z branjem ...
POR