Podatki

8 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Puconci   17 ogledov 0
OBČINA PUCONCI - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Puconci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Puconci   23 ogledov 0
OBČINA PUCONCI - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Puconci, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Puconci   17 ogledov 0
OBČINA PUCONCI - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Puconci, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Puconci   15 ogledov 0
OBČINA PUCONCI - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Puconci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Puconci   12 ogledov 0
OBČINA PUCONCI - Seznam kulturnih objektov v občini Puconci. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML