Izobraževanje, kultura in šport

3 najdene zbirke

Show Search Facets »
Izobraževanje. kultura in šport
Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je bilo preučevanje kakovosti (zanesljivosti in veljavnosti) merjenja značilnosti vezi v egocentričnih socialnih omrežjih. Pričakovano je bilo, da bodo bolj občutljiva... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2005/3+4   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Svetovne raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Študijski krožki 2010   0 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni odrasli ter s svojimi rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja. Potekajo po... Nadaljujte z branjem ...
POR
XLS