Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja

Raziskava proučuje povezavo organizacijske kulture, socialnega kapitala in prenosa znanja v okviru majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij. Na temelju predpostavk in izhodišč, ki so bila temeljito obdelana v sklopu programske skupine in temeljnega projekta, je bil izdelan vprašalnik za polstrukturirani intervju, s katerim je bilo opravljenih enajst intervjujev s predstavniki enajstih majhnih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij (VTP). Raziskava izhaja iz dveh hipotez. Prva pravi, da glede organizacijske strukturiranosti in organizacijske (poslovne) kulture obstajajo – v percepciji respondentov – razlike med VTP in drugimi podjetji. Druga pa pravi, da imajo VTP več stikov z akademskimi institucijami kot z drugimi podjetji. Vprašalnik vsebuje šest tematskih sklopov: pomen raziskovalno-razvojne dejavnosti (RRD) in percepcija podjetja, povezovanje oz. tip omrežij in prenos znanja, epistemološka skupnost, notranja organizacija dela in organizacijska kultura, vključevanje novih članov ter ocena poslovne uspešnosti. V raziskavi so uporabljeni tudi drugi podatkovni (sekundarni) viri, tako domači, kot mednarodni. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

pdf
VTPOD14 - Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja, 2014 [povzetki intervjujev]

Dodatne povezave (7)

pdf
VTPOD14 - Visokotehnološka podjetja – vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja, Vprašalnik za polstrukturirane intervjuje z visokotehnološkimi podjetji [Vprašalnik]
pdf
VTPOD14 - Preglednica povzetkov intervjujev s predstavniki podjetij [ostalo gradivo]
html
Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja, 2., dopolnjena izd.
html
Visokotehnološka podjetja - vpliv organizacijske kulture in socialnih omrežij na prenos znanja
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 13. 12. 2022
Ključne besede ORGANIZACIJA, PODJETJE, SOCIALNI KAPITAL, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, akademsko podjetništvo, inovativnost, intelektualna lastnina, majhna visokotehnološka podjetja, organizacijska kultura, prenos znanja, socialni kapital, srednja visokotehnološka podjetja
Področje Gospodarstvo
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Za dostop do podatkov se obrnite na Arhiv družboslovnih podatkov. Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 13/12/2022 11:45
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema vtpod14
Geografsko območje ozemlje Republike Slovenije
Časovno obdobje 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.