Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto v Mestni občini Novo mesto

Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih se v informacijskem sistemu MONM za vpis otrok v vrtec čakalne sezname vseh vrtcev združi v centralni čakalni seznam, ki je objavljen na spletni strani. Prednostni vrstni red se oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Novo mesto - OPSI - Čakalni seznam

Dodatne povezave (1)

html
Mestna občina Novo mesto

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 24. 01. 2022
Posodobljeno na OPSI 25. 01. 2022
Ključne besede Predšolska vzgoja, otroci, otrok, vpis, vrsta, vrtec, čakanje
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Pravilnik o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec
Pravna podlaga - SOP številka 1996-01-0569
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vrtcih (ZVrt)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja mesečno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.