209 ogledov
Všečkaj

Evidenca fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti

110. člen (evidenca fundacij) (1) Na podlagi izdanega soglasja k aktu o ustanovitvi, ministrstvo, pristojno za delo, po uradni dolžnosti vpiše fundacijo v evidenco fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca fundacij). (2) Podatki iz evidence fundacij, razen podatka o enotni matični številki občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), so javni. 111. člen (vsebina evidence fundacij) V evidenco fundacij se vpišejo naslednji podatki: - ime in sedež ustanovitelja oziroma ustanoviteljev; - ime in sedež fundacije; - naslov sedeža; - ustanovitveno premoženje; - datum in številka akta o ustanovitvi; - osebno ime, EMŠO in naslov stalnega prebivališča pooblaščenih oseb za zastopanje; - prenehanje fundacije. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2016

xls
opis datoteke evidenca_fundacij_220212
31/10/2016

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 08. 12. 2020
Ključne besede zaposlitvene možnosti
Področje Sociala in zaposlovanje
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.