Evidenca o izdanih dovoljenjih za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa ter za izvajanje varne vožnje

Javna agencija RS za varnost prometa po opravljenem izobraževanju in izpitu izda udeležencu dovoljenje za izvajanje skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa oziroma za izvajanje varne vožnje. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime udeleženca, EMŠO, stalno oziroma začasno prebivališče, datum opravljenega izpita, datum izdaje dovoljenja, navedbo programa, za katerega je izdano dovoljenje, številko izdanega dovoljenja. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Javna agencija za varnost prometa

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 07. 2017
Posodobljeno na OPSI 08. 01. 2018
Ključne besede dovoljenje, izobraževanje, varna vožnja, vozniki
Področje Promet in infrastruktura
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-3686
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.