Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov nadzornega odbora

Evidenca vsebuje imena in priimke ter naslove in politično pripadnost članov občinskega sveta, imena in priimke ter naslove članov delovnih teles in članov nadzornega odbora občine za potrebe izvajanja pravic in obveznosti, ki izvirajo iz funkcije oz. članstva. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

html
Občinski svet
html
Nadzorni odbor

Dodatne povezave (1)

html
Občina Markovci

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 12. 2021
Posodobljeno na OPSI 25. 01. 2022
Ključne besede občinski organi in delovna telesa
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1993-01-2630
Pravna podlaga - nazivi Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 20. 12. 2018
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.