OBČINA MARKOVCI

3
 

Priljubljene zbirke

Javni sektor
Evidenca JN   9 ogledov 0
OBČINA MARKOVCI - Evidenca javnih naročil vsebuje izvedene postopke javnih naročil, za katere je glede na mejne vrednosti določena javna objava v skladu z ZJN-3. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Prebivalstvo in družba
Evidenca društev   11 ogledov 0
OBČINA MARKOVCI - Evidenca društev vsebuje nazive društev s sedežem v občini, naslove in kontaktne podatke. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Javni sektor
Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov nadzornega odbora   10 ogledov 0
OBČINA MARKOVCI - Evidenca vsebuje imena in priimke ter naslove in politično pripadnost članov občinskega sveta, imena in priimke ter naslove članov delovnih teles in članov nadzornega odbora občine za... Nadaljujte z branjem ...
HTML