200 ogledov

Evidenca prijavljenih in vpisanih novincev v srednje šole

Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče ter predhodno pridobljeno izobrazbo. Poleg teh podatkov evidenca vsebuje tudi podatke o starših (ime in priimek, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je prijavljeni kandidat končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, podatke o prvem tujem jeziku, o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, podatke o ponavljanju letnika, podatke o preusmeritvi v drug program, podatke o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, o prenosu prijave, o programu, na katerega se kandidat prijavlja. (86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 42. člen Zakona o gimnazijah) Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 14. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 15. 09. 2017
Ključne besede novinci, prijava novincev, vpis novincev, vpis v srednje šole
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-3449, 1996-01-0571
Pravna podlaga - nazivi Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)
Zakon o gimnazijah (ZGim)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.