130 ogledov

Odškodnine HIV

Ministrstvo za zdravje vodi evidenco upravičencev do odškodnine zaradi okužbe z virusom HIV preko transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (evidenca vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek predlagatelja, njegovega zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca, rojstne podatke predlagatelja, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, podatek o tem, ali je predlagatelj upravičenec, zakonec, partner s katerim živi ali je živel v zunajzakonski skupnosti, otrok ali posvojenec upravičenca, podatek o številu družinskih članov, diagnozo oziroma podatke iz zdravstvene dokumentacije (npr. datum okužbe, datum obolelosti, datum smrti itd.) in številko hranilne knjižice, na katero bo nakazana odškodnina oziroma mesečna renta, v kolikor predlagatelj ni hkrati tudi upravičenec pa še ime in priimek upravičenca ter rojstne podatke upravičenca). Namen obdelave teh osebnih podatkov je izplačilo odškodnine. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Ministrstvo za zdravje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 16. 01. 2017
Posodobljeno na OPSI 18. 03. 2019
Ključne besede HIV, odškodnina, transfuzija
Področje Zdravje
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1997-01-2020
Pravna podlaga - nazivi Zakon o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (ZPŠHIV)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1997
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.