4644 ogledov

Seznam neplačnikov davkov FURS

OPOZORILO Informacijskega pooblaščenca: Obiskovalce spletnih strani, na katerih so objavljeni osebni podatki o neplačnikih – fizičnih osebah in dejanskih lastnikih pravnih oseb opozarjamo, da s temi podatki NI DOVOLJENO vzpostavljati novih zbirk osebnih podatkov, prav tako pa objavljenih podatkov tudi NI DOVOLJENO vnašati v že obstoječe zbirke osebnih podatkov. Več o tem si lahko preberete na povezavi https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Obvestilo.pdf. Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Seznam neplačnikov davkov je razvrščen v deset velikostnih razredov in je mesečno objavljen na spletni strani FURS najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam je z objavo novega seznama umaknjen s spletne strani. Pravna podlaga za objavo seznama je v 20. členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE). Po navodilih Informacijskega pooblaščenca je seznam neplačnikov oblikovan v formatu jpg, ki onemogoča indeksiranje podatkov. Seznam, ki vsebuje osebne podatke o neplačnikih – fizičnih osebah in dejanskih lastnikih pravnih oseb, je sestavljen iz več datotek, v katerih je objavljenih največ 50 dolžnikov. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

pdf
Opozorilo Informacijskega pooblaščenca RS
html
Seznam neplačnikov davkov FURS

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 10. 11. 2017
Posodobljeno na OPSI 05. 06. 2023
Ključne besede davek, dolg, neplačnik, obveznost
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-5018
Pravna podlaga - nazivi Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.