126 ogledov

Zbirka podatkov o porabi električne energije končnih odjemalcev v Sloveniji

Zbirka vsebuje podatke o porabi električne energije končnih odjemalcev električne energije na maloprodajnem trgu v Sloveniji za gospodinjski in negospodinjski odjem po standardnih statističnih porabniških skupinah. Porabniške skupine so definirane glede na interval letne porabe električne energije v skladu z evropsko metodologijo za statistiko cen električne energije in zemeljskega plina (Uredba EU 2016/1952). Podatki predstavljajo fakturirane količine letno prodane električne energije končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu v Sloveniji. Enota: MWh. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2016

asp
Poraba električne energije končnih odjemalcev negospodinjskega odjema (MWh), Slovenija, letno
31/12/2016
asp
Poraba električne energije končnih odjemalcev gospodinjskega odjema (MWh), Slovenija, letno
31/12/2016

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 09. 10. 2017
Ključne besede električna energija, energetika, oskrba z energijo, raba energije
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1. 1. 2010 - 31. 12. 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/statistika/statisticna-podrocja/elektricna-energija-cene/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.