MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

8
 

Priljubljene zbirke

Prebivalstvo in družba
Digitalna vključenost   317 ogledov 6
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO - Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko upravičenci v skladu z Zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti unovčijo za nakup računalniške... Nadaljujte z branjem ...
CSV
PROG. VMESNIK
 
Prebivalstvo in družba
Statistika oddanih vlog na portalu eUprava   599 ogledov 8
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO - V zbirki so objavljeni podatki o oddanih vlogah na portalu eUprava. Podatki se dnevno osvežujejo. Objavljeni so tudi arhivski statistični podatki o dveh bolj izpostavljenih vlogah in... Nadaljujte z branjem ...
CSV
PROG. VMESNIK
 
Prebivalstvo in družba
Zbirka podatkov o imetnikih digitalnih potrdil SIGEN-CA   532 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO - Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, izvaja naloge državnega overitelja digitalnih potrdil za občane, poslovne subjekte in državno upravo. Gre za zbirko, ki vsebuje podatke o... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka podatkov o uporabnikih elektronske pošte   154 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO - Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, vzdržuje centralni imenik in vozlišče elektronske pošte ter nudi poštne predale zaposlenim v javni upravi za določene organe. Gre za zbirko... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka podatkov o imetnikih digitalnih potrdil SIGOV-CA   119 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO - Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, izvaja naloge državnega overitelja digitalnih potrdil za občane, poslovne subjekte in državno upravo. Gre za zbirko, ki vsebuje podatke o... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka podatkov o uporabnikih storitve SI-PASS   98 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO - Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, vzdržuje storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS. Gre za zbirko uporabnikov storitve SI-PASS. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka podatkov o referentih prijavne službe SI-TRUST   77 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO - Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, izvaja naloge državnega overitelja digitalnih potrdil za občane, poslovne subjekte in državno upravo. Zbirka vsebuje podatke o zaposlenih v... Nadaljujte z branjem ...
 
Finance in davki
Stroški porabe na službeni kartici ministrice MDP   0 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO - Zbirka prikazuje vse transakcije, ki so bile plačane z bančno kartico v uporabi ministrice za digitalno preobrazbo, za obdobje od junija 2022 do decembra 2023. Nadaljujte z branjem ...
XLS