OBČINA KOMEN

8
 

Priljubljene zbirke

Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Komen   23 ogledov 0
OBČINA KOMEN - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Komen v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Komen   14 ogledov 0
OBČINA KOMEN - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Komen, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Komen   12 ogledov 0
OBČINA KOMEN - Seznam kulturnih objektov v občini Komen. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML