OBČINA RIBNICA NA POHORJU

9
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Ribnica na Pohorju   12 ogledov 0
OBČINA RIBNICA NA POHORJU - Seznam kulturnih objektov v občini Ribnica na Pohorju. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Ribnica na Pohorju   12 ogledov 0
OBČINA RIBNICA NA POHORJU - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Ribnica na Pohorju, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Ribnica na Pohorju   20 ogledov 0
OBČINA RIBNICA NA POHORJU - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Ribnica na Pohorju v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih... Nadaljujte z branjem ...
HTML