OBČINA ŽELEZNIKI

10
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Kulturna dediščina v občini Železniki   41 ogledov 0
OBČINA ŽELEZNIKI - Registrirana kulturna dediščina na območju občine Železniki, zajeta v Register kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Zdravje
Zdravstvene ustanove v občini Železniki   30 ogledov 0
OBČINA ŽELEZNIKI - Seznam vseh zdravstvenih ustanov, ambulant, katere se nahajajo na območju občine Železniki, vključno z navedbo vrst zdravstvenih storitev v določeni enoti. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Železniki   11 ogledov 0
OBČINA ŽELEZNIKI - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Železniki v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML