URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV

5
 

Priljubljene zbirke

Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj za dostop do tajnih podatkov   327 ogledov 0
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV - Seznam oseb, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »STROGO TAJNO«, »TAJNO« ali »ZAUPNO«. Nadaljujte z branjem ...