Podatki

52 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Pridobitev državljanstva Republike Slovenije po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije   83 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, ki so imele državljanstvo ene izmed drugih republik nekdanje SFRJ in so pridobile državljanstvo Republike Slovenije pod olajšanimi pogoji 40. člena Zakona... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje   32 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje tujcev se vodi v Registru tujcev, to je centralni evidenci o dovoljenjih za prebivanje in odpovedih prebivanja tujcu, ki jo upravlja MNZ.... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o potnih listih za tujce   23 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o potnih listih za tujce se vodi v Evidenci potnih listin. Podatki v zbirki se nanašajo na tujce, ki so vložili prošnjo za izdajo potnega lista za tujca. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca   22 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca se vodi v Evidenci potnih listin. Podatki v zbirki se nanašajo na tujce, ki so vložili prošnjo za izdajo potnega lista za tujca, za... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka osebnih podatkov o osebah z začasno zaščito   18 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V zbirki osebnih podatkov o osebah z začasno zaščito se vodijo evidence o osebah z začasno zaščito. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca listin izdanih na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti   16 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V evidenci izdanih listin se vodijo evidence o izdanih izkaznicah prosilca za mednarodno zaščito, dovoljenj za prebivanje, potnih listov za begunca ter potnih listov tujca za osebe s... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita   95 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za namene izvrševanja določb Zakona o mednarodni zaščiti zbira in obdeluje določene osnovne osebne podatke osebah z mednarodno zaščito v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca delovne dolžnosti v Ministrstvu za notranje zadeve   73 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Izvajanje nalog MNZ in organov v sestavi v primeru razglasitve krize, izrednega stanja ali vojne skladno s sprejetim pravilnikom MNZ; Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega... Nadaljujte z branjem ...
DOC
 
Javni sektor
Evidenca izdanih službenih izkaznic   71 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca vsebuje podatke o: uniformiranih in neuniformiranih uslužbencih policije, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost izvrševati policijska pooblastila, pomožnih... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Prenehanje državljanstva na podlagi odvzema   68 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, katerim je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije na podlagi odvzema po uradni dolžnosti. Nadaljujte z branjem ...