Podatki

43 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Promet in infrastruktura
Evidenca o občinskih cestah   11 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Občina vodi evidenco o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih. Nadaljujte z branjem ...
ASPX
 
Okolje in prostor
Evidenca najemnikov občinskih stanovanj   7 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Občina skladno s pristojnostmi in nalogami na stanovanjskem področju vodi evidenco najemnikov. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Pivka   14 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Pivka, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore Občine Pivka   10 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Občina vodi evidenco najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore katerih lastnik je občina. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Pivka   8 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Seznam kulturnih objektov v občini Pivka. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML