OBČINA PIVKA

43
 

Priljubljene zbirke

Okolje in prostor
Evidenca najemnikov občinskih stanovanj   7 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Občina skladno s pristojnostmi in nalogami na stanovanjskem področju vodi evidenco najemnikov. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Pivka   14 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Pivka, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore Občine Pivka   10 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Občina vodi evidenco najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore katerih lastnik je občina. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Pivka   8 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Seznam kulturnih objektov v občini Pivka. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Finance in davki
Seznam neposrednih pogodb o dodelitvi javnih sredstev, ki so bile sklenjene brez predhodno izvedenega javnega razpisa   5 ogledov 0
OBČINA PIVKA - Občina vsako leto vodi evidenco neposrednih pogodb o dodelitvi javnih sredstev, ki so bile sklenjene brez predhodno izvedenega javnega razpisa. Nadaljujte z branjem ...
PDF