REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

62
 

Priljubljene zbirke

Sociala in zaposlovanje
Evidenca izdanih certifikatov o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji   89 ogledov 0
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - Evidenca vključuje podatke o osebah, ki so pridobile nacionalno poklicno kvalifikacijo v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Evidenca vključuje naslednje podatke:... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Sociala in zaposlovanje
Letna poročila organizacij, ki imajo dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu   398 ogledov 0
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - ODDAJA LETNIH POROČIL Organizacije, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu v skladu s 66. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list... Nadaljujte z branjem ...
 
Sociala in zaposlovanje
Evidenca fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti   208 ogledov 0
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI - člen (evidenca fundacij) (1) Na podlagi izdanega soglasja k aktu o ustanovitvi, ministrstvo, pristojno za delo, po uradni dolžnosti vpiše fundacijo v evidenco fundacij za... Nadaljujte z branjem ...
XLS