USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

17
 

Priljubljene zbirke

Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Odločitve Ustavnega sodišča RS   125 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Vse obrazložene odločitve (odločbe in sklepi), izdane v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, od leta 1991 naprej. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Poročila o delu Ustavnega sodišča RS   69 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Ustavno sodišče vsako leto izda poročilo o delu Ustavnega sodišča za preteklo leto. V poročilu so poleg ostalega navedene pomembne odločitve v preteklem letu in statistični podatki. Nadaljujte z branjem ...
PDF
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Zahteve Vrhovnega sodišča na Ustavnem sodišču RS   21 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Zahteve za začetek postopkov za oceno ustavnosti zakona ali dela zakona, ki jih je začelo Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Nerešene zadeve na Ustavnem sodišču RS   70 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Pobude in zahteve za oceno ustavnosti, ki so še v postopku na Ustavnem sodišču. V podatkovni zbirki nerešenih zadev ni ustavnih pritožb. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Stanje zadev v postopku pred Ustavnim sodiščem   62 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Vpogled v nekatere podatke o stanju postopka v posamezni zadevi (brez osebnih podatkov, treba je poznati opravilno številko zadeve). Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
U-I vpisnik Ustavnega sodišča RS   50 ogledov 0
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE - Vpisnik se vodi za zadeve ocene ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil. Nadaljujte z branjem ...